De gemeente Lingewaal ligt in de Betuwe en bestaat uit 5 dorpskernen. Vanaf 1 januari 2015 krijgen de gemeentes meer taken overgeheveld vanuit het Rijk. Dit worden de drie decentralisaties genoemd.

Het gaat om Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet (mensen met een beperking begeleiden naar werk). Hier komt flink wat communicatie bij kijken. Zowel extern (huidige en toekomstige cliënten, instellingen en andere stakeholders) als intern (bestuurders).

Ik adviseer het hoofd Maatschappelijke Zaken en de beleidsmedewerkers op het gebied van communicatie. Ook zorg ik voor de realisatie van verschillende communicatiemiddelen. Dit project is hét koningsnummer van dit moment onder overheidscommunicado’s. En ik ben er maar wat trots op dat ik actief mag bijdragen aan dit transitieproces voor de gemeente Lingewaal.

www.lingewaal.nl