Halfjaarlijkse evaluatie sociaal team Neerijnen

Het sociaal team Neerijnen is het eerste aanspreekpunt voor inwoners van de gemeente Neerijnen die vragen hebben op het gebied van o.a. relaties, opvoeding, schulden, lichamelijke of psychische gezondheidsproblemen. Soms verwijst het team door naar specialistische zorg, soms handelt het sociaal team de hulpvraag zelf af samen met de inwoner.

Waarom een evaluatie?

Het team is nu ruim een half jaar bezig en al goed geworteld in de Neerijnense samenleving. Om alle contacten, het gemeentebestuur en de inwoners te laten zien wat het sociaal team doet en het afgelopen half jaar op haar pad tegenkwam, hebben we gekozen voor een evaluatie. Een A4-tje met een opsomming? Had gekund. Een interne memo? Had ook gekund. Maar we wilden meerwaarde bieden. Betrokkenheid creëren. En vooral de ontvanger meenemen achter de schermen van het sociaal team. Daarom maakten we een aantrekkelijk document met verhalen uit de praktijk.

Verspreiding

Een pdf op A4-formaat is via e-mail verspreid onder alle contacten en intern binnen de betrokken organisaties via intranet. Ook de lokale pers heeft het document ontvangen. Vervolgens is er een speciale pagina in de goed gelezen huis-aan-huiskrant Nieuwsblad Geldermalsen (oplage 17.000 ex.) geplaatst en is de online versie gedeeld via de gemeentelijke website en social media.

Bekijk de evaluatie